U-Boot ” Wilhelm Bauer” Bremerhaven (D)

2018/04/30 0 av micael

I Bremerhavens hamn ligger U-båten Wilhelm Bauer, en tysk U-båt som var färdigbyggd i slutet av 2:a världskriget. Den användes under kriget men hann aldrig delta i några strider. Man kan gå ombord och se hur det var att leva som U-båtsbesättning.

http://www.u-boot-wilhelm-bauer.de/en/